Ede werkt mee aan vestiging Info Support op Food & Businesspark

Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de vestiging van het bedrijf Info Support op het Food & Businesspark bij de Klomp. De gemeente Ede onderzoekt of het de nieuwbouw is in te passen in het zuidwestelijke deel van het gebied, langs de A12.

Bestemmingsplan

Info Support - op dit moment gevestigd in Veenendaal - wil al lange tijd een nieuw onderkomen realiseren aan de rand van het Food & Businesspark. Het bedrijf heeft er ook grond in eigendom. De gemeente Ede heeft zich hier tot nog toe tegen verzet, omdat het bestemmingsplan het realiseren van kantorenlocaties niet toestaat. Ede wilde in het gebied vooral andersoortige bedrijvigheid de ruimte geven.

Grote groei

Het college heeft nu een andere afweging gemaakt. Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,Info Support groeit uit haar jas in Veenendaal. We hebben in de regio gezocht of er elders een mogelijkheid is om het bedrijf te vestigen. Een alternatief is niet voorhanden. We willen dit lokaal gewortelde bedrijf, dat een grote groei kent in de foodsector, graag behouden voor de regio. Daarom gaan we nu onderzoeken hoe we Info Support zo goed mogelijk kunnen inpassen in het gebied.’’

Vervolgstappen

Het college gaat het plan nu in de vorm van een startnotitie voorleggen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord gaat moeten er nog een aantal vervolgstappen worden doorlopen, zoals een stedenbouwkundig plan en de wijziging van het bestemmingsplan.