Werkzaamheden in volle gang

De komende maanden maken we het gebied bouwrijp waar het Food en Businesspark verrijst. Waar nu nog weilanden liggen komt straks dé groene locatie voor foodproducerende, -verwerkende en foodgerelateerde bedrijven. Wat gaan we precies doen?

De aanleg van het Food en Businesspark is nu in de eerste fase. In deze periode werken we aan de zogeheten hoofdinfrastructuur:

  • We leggen een nieuwe asfaltweg aan.
  • Van de Griftweg maken we een fietspad. Autoverkeer gaat straks over een nieuwe paralelweg.
  • Een persleiding voor afvalwater wordt aangesloten op de leiding van bedrijventerrein BT A12.
  • We graven watergangen. Op het terrein komen brede sloten en stuwen. 
  • Een laatste boerderij wordt gesloopt.
  • We brengen riolering aan.
  • Een deel van het terrein wordt opgehoogd.

Het betekent dat er de komende tijd veel gaat gebeuren in het gebied. De meeste werkzaamheden zijn voor de bouwvakvakantie afgerond. Aannemersbedrijf Den Ouden voert de werkzaamheden voor ons uit.

Bereikbaarheid
Alle woonhuizen en bedrijfspanden blijven in deze periode bereikbaar. Wel kan er sprake zijn van een omleidingsroute. Die geven we met duidelijke borden aan.