Infrastructuur Food&Businesspark klaar

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het Food&Businesspark bouwrijp te maken. Inmiddels is bijvoorbeeld een nieuwe asfaltweg aangelegd, de fietsroute hersteld en zijn graafwerkzaamheden afgerond. Een impressie: