Aanbesteding bouwrijp maken gestart

De gemeente Ede is gestart met de Europese aanbesteding van de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de grond van het Food&Businesspark. De werkzaamheden zijn bedoeld om het agrarische gebied klaar te maken voor de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein. De werkzaamheden zijn grondwerk (cunetten, sleuven en watergangen graven), persleiding en riolering aanleggen, het aanleggen van wegen, een brug en stuwen en aanleg van groen. In december 2018 kiest de gemeente het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren. Uiterlijk 1 oktober 2019 moeten de werkzaamheden klaar zijn. De uitgifte van de kavels start na de zomer van 2019.